Veřejná zakázka: Cyklostezka Žebrák – Tlustice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 119
Systémové číslo: P21V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-001611
Datum zahájení: 13.01.2021
Žádost o účast podat do: 04.02.2021 10:00
Nabídku podat do: 29.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Žebrák – Tlustice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba společné nedělené stezky pro chodce a cyklisty s napojením na stávající účelové komunikace v délce 1,156 km a šířce 3 m. Konstrukce stezky je navržena jako netuhá v tl. 0,35 m s krytem z asfaltového betonu, který bude v místě křížení s VTL plynovodem nahrazen dlážděným krytem. V rámci stavby budou řešeny stávající příkopy v místě křížení s novou stezkou trubními propustky.

Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem: Cyklostezka Žebrák-Tlustice, zpracovaná společností PONTEX, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, Praha 4, 147 14, IČ: 407 63 439.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 987 495 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žebrák
 • IČO: 00234079
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  26753 Žebrák

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.horovice.net)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky