Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Společenský dům - denní stacionář
Město Hořovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 21.06.2021 16:00
Kanalizace Újezd
Obec Újezd
podlimitní Hodnocení kvalifikace 19.04.2021 11.05.2021 10:00
1. ZŠ Hořovice - dodávka a montáž klimatizačního zařízení
Město Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 30.04.2021 12:00
Hořovice - oprava chodníků
Město Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 05.03.2021 11:00
Stavební úpravy a přístavba garáže požární zbrojnice Žebrák
Město Žebrák
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 16.02.2021 13:00
„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO AKCI „ZAJEČOV – ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV, HORNÍ KVAŇ KANALIZACE A VODOVOD“
Obec Zaječov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 15.02.2021 14:00
Implementace SW pro „Agendu správy dopravních přestupků při úsekovém měření rychlosti ve městě Hořovice“
Město Hořovice
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 15.01.2021 21.04.2021 10:00
Tělocvična při Základní škole v Cerhovicích
Městys Cerhovice
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2021 28.06.2021 10:00
Cyklostezka Žebrák – Tlustice
Město Žebrák
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2021 29.06.2021 09:00
„Stará škola v Žebráku – stavební úpravy“ – 1. etapa – přízemí – 1. NP
Město Žebrák
podlimitní Zadáno 07.01.2021 25.01.2021 13:45
„PODLUHY – oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 823/1 a 823/3 v k.ú. Podluhy“
Obec Podluhy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 24.11.2020 14:00
„Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa městyse Cerhovice”
Městys Cerhovice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2020 03.11.2020 09:30
Stavba Street workoutové sestavy a třech cvičebních prvků ve volnočasové zóně obce Podluhy na pozemku parc.č. 207/14 v k.ú. Podluhy
Obec Podluhy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020
Provozování a údržba části soustavy veřejného osvětlení ve městě Cerhovice
Městys Cerhovice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2020 06.10.2020 10:00
Cyklostezka Hořovice - Kotopeky
Město Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2020 11.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››