Veřejné zakázky města Hořovic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Hořovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení měřících zařízení pro měření rychlosti ve městě Hořovice
Město Hořovice
nadlimitní Příjem nabídek 01.12.2021 03.01.2022 10:00
Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň - kanalizace a vodovod
Obec Zaječov
nadlimitní Prokazování kvalifikace 01.11.2021 14.12.2021 11:00
Dům pro seniory v Cerhovicích – výběr zhotovitele projektové dokumentace
Městys Cerhovice
podlimitní Hodnocení kvalifikace 06.10.2021 06.12.2021 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126
Obec Zaječov
nadlimitní V jednání 30.08.2021 23.09.2021 11:00
Tělocvična při Základní škole v Cerhovicích
Městys Cerhovice
podlimitní Vyhodnoceno 13.01.2021 28.06.2021 10:00
Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd
Obec Újezd
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2019
všechny zakázky