Veřejné zakázky města Hořovic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Hořovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hospodaření s dešťovou vodou - Podluhy
Obec Podluhy
VZ malého rozsahu Zadávání 12.03.2021 24.03.2021 10:00
Stavební úpravy a přístavba garáže požární zbrojnice Žebrák
Město Žebrák
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2021 16.02.2021 13:00
Implementace SW pro „Agendu správy dopravních přestupků při úsekovém měření rychlosti ve městě Hořovice“
Město Hořovice
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.01.2021 21.04.2021 10:00
Tělocvična při Základní škole v Cerhovicích
Městys Cerhovice
podlimitní Příjem nabídek 13.01.2021 28.04.2021 10:00
Cyklostezka Žebrák – Tlustice
Město Žebrák
podlimitní Hodnocení kvalifikace 13.01.2021 04.02.2021 10:00
„Stará škola v Žebráku – stavební úpravy“ – 1. etapa – přízemí – 1. NP
Město Žebrák
podlimitní Vyhodnoceno 07.01.2021 25.01.2021 13:45
Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd
Obec Újezd
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2019
všechny zakázky