Veřejné zakázky města Hořovic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Hořovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hořovice - mostní objekty M3 a M4
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 19.08.2019 08:30
Hořovice - mostní objekty L2 a M6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2019 26.08.2019 10:00
Lokální výstražný a varovný systém pro obec Cerhovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2019 19.07.2019 12:00
Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.04.2019
všechny zakázky