Veřejné zakázky města Hořovic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Hořovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Domov Na Výsluní, Hořovice - dodávka a montáž evakuačního výtahu
Město Hořovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2020 02.11.2020 08:30
„Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa městyse Cerhovice”
Městys Cerhovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2020 03.11.2020 09:30
Cyklostezka Hořovice - Kotopeky
Město Hořovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2020 11.09.2020 09:00
Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd
Obec Újezd
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2019
všechny zakázky