Veřejná zakázka: Kanalizace Újezd

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 131
Systémové číslo: P21V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-013645
Datum zahájení: 19.04.2021
Žádost o účast podat do: 11.05.2021 10:00
Nabídku podat do: 08.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizace Újezd
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace obce Újezd v návaznosti na splaškovou kanalizaci v obci Záluží, ze které bude vyčištěná voda zaústěna do stávající vodoteče – Stroupinský potok.
Kanalizace je převážně navržena jako gravitační, pouze některé lokality budou řešeny pomocí výtlaků kanalizace a to s ohledem na nedostatek spádu, výtlaky kanalizace bude vždy zaústěny do systému gravitační kanalizace.
V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace Újezd“, zpracované Projektový a inženýrský ateliér, Jilemnická 707, Praha 9 – Kbely, datum dokončení 12/2020, hlavní inženýr projektu Ing. Jaroslav Knotek a výkazu výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 74 731 422 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Újezd
 • IČO: 00233951
 • Poštovní adresa:
  34
  26761 Újezd

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.horovice.net)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy