Profil zadavatele: Obec Zaječov

  • Název: Obec Zaječov
  • IČO: 00234044
  • Adresa:
    Zaječov 265, 267 63
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_24.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova MK v obci Zaječov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2022
WORKOUTOVÝ A PARKOUROVÝ PARK velikost 275 m2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2022
„Sportovní hala Zaječov - projektová dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2022 15.06.2022 17:00
Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň - kanalizace a vodovod
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 01.11.2021 14.12.2021 11:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126
nadlimitní V jednání 30.08.2021 23.09.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016