Profil zadavatele: Obec Zaječov

  • Název: Obec Zaječov
  • IČO: 00234044
  • Adresa:
    Zaječov 265, 267 63
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_24.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vodní nádrž Horní Zaječov k.ú Zaječov“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2022 15.06.2022 14:00
„Sportovní hala Zaječov - projektová dokumentace“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2022 15.06.2022 17:00
„Workoutový a parkourový park Velikost 275m2“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 16.11.2021 14:00
Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň - kanalizace a vodovod
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 01.11.2021 14.12.2021 11:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY LIDOVÉHO DOMU ZAJEČOV č.p. 126
nadlimitní V jednání 30.08.2021 23.09.2021 11:00
„ČOV – ODVOZ A LIKVIDACE KALŮ A ODPADNÍCH VOD“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 15.06.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016