Profil zadavatele: Obec Osek

  • Název: Obec Osek
  • IČO: 00233684
  • Adresa:
    Osek 21
    26762 Osek
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_27.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení