Profil zadavatele: Obec Záluží

  • Název: Obec Záluží
  • IČO: 00234052
  • Adresa:
    Záluží 42
    26761 Cerhovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_32.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obec Záluží - oprava komunikace na pozemcích parc. č. 773/1, 48/3
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 10.03.2023 09:00
Dodávka strojně-technologické části ČOV Záluží II. Etapa včetně dodání nového česlicového koše
podlimitní Zadáno 11.04.2022 03.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016