Profil zadavatele: Obec Podluhy

  • Název: Obec Podluhy
  • IČO: 00233731
  • Adresa:
    Podluhy 51
    26801 Podluhy
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_33.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„PODLUHY – oprava místní komunikace na pozemku parc.č. 823/1 v k.ú. Podluhy“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 23.11.2021 14:00
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Podluhách“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 23.11.2021 14:00
"Hospodaření s dešťovou vodou - Podluhy"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2021
„PODLUHY – oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 823/1 a 823/3 v k.ú. Podluhy“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 24.11.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016