Profil zadavatele: Obec Podluhy

  • Název: Obec Podluhy
  • IČO: 00233731
  • Adresa:
    Podluhy 51
    26801 Podluhy
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_33.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava povrchů v obci Podluhy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019
„Podluhy – kaplička – oprava střechy, oken a dveří“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2019 11.06.2019 14:00
„Podluhy - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 11.06.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016