Profil zadavatele: Obec Podluhy

  • Název: Obec Podluhy
  • IČO: 00233731
  • Adresa:
    Podluhy 51
    26801 Podluhy
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_33.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna zdroje tepla v budově MŠ v obci Podluhy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 24.06.2020 11:00
„Rozšíření kapacity budovy MŠ Podluhy, č.p. 89“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 15.02.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016