Profil zadavatele: Obec Olešná

  • Název: Obec Olešná
  • IČO: 00233676
  • Adresa:
    Olešná 104
    26764 Olešná
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_34.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OLEŠNÁ - POŽÁRNÍ PŘÍVĚS PRO HAŠENÍ
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 15.05.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016