Profil zadavatele: Obec Rpety

  • Název: Obec Rpety
  • IČO: 00233765
  • Adresa:
    Rpety 26
    26801 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_37.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Rekonstrukce VO v části obce Rpety“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2024 19.04.2024 18:20
Kanalizace a ČOV v obci Rpety
podlimitní Zadáno 14.03.2023 25.07.2023 10:00
Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice Rpety
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 27.08.2019 19:00
Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro projekt Kanalizace a ČOV v obci Rpety
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 17.02.2020 16:00
„Manažer projektu“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 10.10.2019 17:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016