Veřejná zakázka: Rekonstrukce rozvodů zásobování teplem – sídliště Višňovka, Hořovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 272
Systémové číslo: P24V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce rozvodů zásobování teplem – sídliště Višňovka, Hořovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení stavebních prací obsahující rekonstrukci venkovních potrubních rozvodů teplovodu (UT) části města z kotelny při ulici U Remízku. Rozvody CZT z kotelny jsou rozděleny na dvě centrální větve - větev východní a větev západní.

-Potrubní systém hlavní trasy je navržen v dimenzích DN65/160, DN80/180 a DN100/225
- Odbočky jsou navrženy v dimenzích DN50/140 a DN65/160
- Nové potrubí teplovodu (ÚT) bude provedeno z předizolovaného potrubí (PIP) se základní tloušťkou izolační vrstvy a s difúzní bariérou v případě ocelového PIP. Rozvody budou provedeny z předizolovaného potrubí (PIP) s ocelovou médionosnou trubkou.
- Trasa předizolovaného rozvodu tepla je navržena v podzemním bezkanálovém provedení – předizolovaným potrubím s monitorovacím systémem.
- Před zahájením realizace je zhotovitel povinen zpracovat realizační projektovou dokumentaci (do 14 dní od podpisu smlouvy o dílo), vyzvat správce sítí k jejich vytýčení před zahájením jednotlivých etap. Před zahájením prací ověřit sondami skutečnou polohu inženýrských sítí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.
 • IČO: 25793187
 • Poštovní adresa:
  Vrbnovská 30/1
  26801 Hořovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.horovice.net)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky