Profil zadavatele: Město Hořovice

  • Název: Město Hořovice
  • IČO: 00233242
  • Adresa:
    Palackého náměstí 2/2
    26801 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2018-003729
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00233242

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace informačního systému Elektronické spisové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 14.08.2018 09:00
Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice - dodávka vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 12.07.2018 10:00
Vytvoření nového rezervačního informačního systému pro CD, OP a ŘP
nadlimitní Zadáno 23.04.2018 31.05.2018 09:00
Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice - opakovaná
podlimitní Zadáno 09.03.2018 29.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016