Profil zadavatele: Město Hořovice

  • Název: Město Hořovice
  • IČO: 00233242
  • Adresa:
    Palackého náměstí 2/2
    26801 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2018-003729
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00233242

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích
podlimitní Příjem nabídek 03.09.2019 19.09.2019 11:00
Hořovice - mostní objekty L2 a M6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.07.2019 26.08.2019 10:00
Hořovice - mostní objekty M3 a M4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.07.2019 19.08.2019 08:30
Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 27.05.2019 10:00
Ekologická náhrada stávajícího vozu městské správy, Hořovice, okres Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 10.06.2019 08:30
2. ZŠ Hořovice - rekonstrukce svodného kanalizačního potrubí
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 27.05.2019 08:30
Výměna oken - objekt radnice č.p. 640, Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 15.04.2019 10:00
Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice - IT technika
podlimitní Zadáno 26.02.2019 26.04.2019 10:00
Oprava interiéru vstupní haly 1. základní školy v Hořovicích
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.02.2019 18.03.2019 10:00
Vybavení půdní vestavby 2. ZŠ Hořovice - Nábytek a školní pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 18.03.2019 08:00
Modernizace informačního systému Elektronické spisové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 14.08.2018 09:00
Vytvoření nového rezervačního informačního systému pro CD, OP a ŘP
nadlimitní Zadáno 23.04.2018 31.05.2018 09:00
Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice - opakovaná
podlimitní Zadáno 09.03.2018 29.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016