Profil zadavatele: Město Hořovice

  • Název: Město Hořovice
  • IČO: 00233242
  • Adresa:
    Palackého náměstí 2/2
    26801 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2018-003729
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00233242

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2020 01.04.2020 10:00
Architekt města Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 06.01.2020 08:30
Kybernetická bezpečnost Hořovice
podlimitní Zadáno 09.10.2019 31.10.2019 09:00
Veřejná infrastruktura Hořovice - Nad Statkem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 27.09.2019 08:30
Stavební úpravy Starého zámku v Hořovicích
podlimitní Zadáno 03.09.2019 19.09.2019 11:00
Zvýšení retenční schopnosti na území města Hořovice - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 23.09.2019 10:00
Hořovice - mostní objekty L2 a M6
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2019 26.08.2019 10:00
Hořovice - mostní objekty M3 a M4
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2019 19.08.2019 08:30
2. ZŠ Hořovice - rekonstrukce svodného kanalizačního potrubí
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 27.05.2019 08:30
Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice - IT technika
podlimitní Zadáno 26.02.2019 26.04.2019 10:00
Oprava interiéru vstupní haly 1. základní školy v Hořovicích
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.02.2019 18.03.2019 10:00
Modernizace informačního systému Elektronické spisové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 14.08.2018 09:00
Vytvoření nového rezervačního informačního systému pro CD, OP a ŘP
nadlimitní Zadáno 23.04.2018 31.05.2018 09:00
Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice - opakovaná
podlimitní Zadáno 09.03.2018 29.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016