Profil zadavatele: Město Hořovice

  • Název: Město Hořovice
  • IČO: 00233242
  • Adresa:
    Palackého náměstí 2/2
    26801 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2018-003729
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00233242

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Oprava ulice Komenského v Hořovicích“
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 24.06.2024 10:00
„MŠ Větrná – Energeticky úsporná opatření“
podlimitní Hodnocení 03.06.2024 20.06.2024 10:00
1.máje, Lesní - komunikace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2024 13.05.2024 00:00
Instalace EPS v Domově Na Výsluní Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2024 05.04.2024 00:00
Kiosková trafostanice pro zimní stadion
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 16.11.2023 00:00
Stavební úpravy MŠ Jiráskova - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2023
Rekonstrukce hráze a výpusti Lázeňského rybníka - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 21.08.2023 00:00
Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 04.07.2023 00:00
Kybernetická bezpečnost Hořovice 2022
nadlimitní Zadáno 09.05.2023 19.06.2023 09:00
II/114, III/1148 Hořovice, průtah
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.08.2022
Veřejná infrastruktura Nad Statkem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2022 07.03.2022 08:30
Rozšíření MŠ ve městě Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2021 10.01.2022 00:00
Vánoční osvětlení v Hořovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 16:00
Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice
nadlimitní Zadáno 29.05.2020 30.06.2020 11:00
Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku 2020/2021
nadlimitní Zadáno 26.02.2020 01.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››