Profil zadavatele: Město Hořovice

  • Název: Město Hořovice
  • IČO: 00233242
  • Adresa:
    Palackého náměstí 2/2
    26801 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2018-003729
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00233242

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření parkovacích míst u bytového domu K Nemocnici 1199
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.08.2023
Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 04.07.2023 00:00
Hořovice - Obnova MKDS - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 23.06.2023 00:00
Kybernetická bezpečnost Hořovice 2022
nadlimitní Zadáno 09.05.2023 19.06.2023 09:00
Nákup laserového měřiče rychlosti
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2023 22.03.2023 00:00
Požární vodovod - Společenský dům Hořovice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2022 04.01.2023 00:00
Zpracování PD okolí budovy MěÚ č.p. 640
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.10.2022 11.10.2022 00:00
II/114, III/1148 Hořovice, průtah
mimo režim ZZVZ Zadáno 31.08.2022
Přechod pro chodce - 9. května
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 05.09.2022 08:30
Oprava komunikace Dr. Holého
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2022 05.08.2022 00:00
Oprava parkoviště nad budovou č. p. 640
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2022 13.07.2022 08:30
Modernizace jazykové a ICT učebny a rekonstrukce konektivity v budovách 2. ZŠ Hořovice
nadlimitní Zadáno 29.04.2022 01.06.2022 10:00
Cyklostezka Hořovice - Kotopeky
podlimitní Zadáno 05.04.2022 25.04.2022 10:00
Pořízení měřících zařízení pro měření rychlosti ve městě Hořovice - JŘBU
nadlimitní Zadáno 24.03.2022 30.03.2022 10:00
Dopravní studie prostupnosti území
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2022 07.03.2022 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››