Veřejná zakázka: „MŠ Větrná – Energeticky úsporná opatření“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 282
Systémové číslo: P24V00000029
Evidenční číslo zadavatele: 24114
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.06.2024
Nabídku podat do: 20.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „MŠ Větrná – Energeticky úsporná opatření“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací
a dodávek spojených s provedením zakázky „MŠ Větrná – Energeticky úsporná opatření“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o objekt občanské vybavenosti užívané jako mateřská škola, předmětem stavební úpravy je jeden pavilon. Stavbou bude provedeno zateplení střechy a fasády pláště objektu, výměna výplní, dispoziční úprava v 2.NP zahrnující zrušení stávající lodžie a připojení tohoto prostoru k herně. Součástí stavby je také náhrada souvisejících konstrukcí a doplnění některých doplňkových konstrukcí.
Předmět technického řešení stavby:
– Zateplení svislého obvodového pláště původní budovy
– Zateplení střechy
– Výměna výplní
– Zrušení lodžie v 2.NP a připojení části k místnosti herny
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objekt mateřské školy, a s výjimkou částečného uzavření provozu po dobu letních prázdnin, budou veškeré práce probíhat bez přerušení provozu školy, musí dodavatel dbát zvýšené bezpečnosti dětí a prováděné práce koordinovat tak, aby nebyl zásadně omezován běžný provoz zařízení, dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistit provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti. Dodavatel musí zajistit objekt staveniště tak, aby nemohlo dojít v žádné fázi stavební činnosti k vniknutí dětí a nepovolaných osob do prostoru staveniště.
Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 901 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Město Hořovice
 • IČO: 00233242
 • Poštovní adresa:
  Palackého náměstí 2/2
  26801 Hořovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2018-003729

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.horovice.net)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy