Profil zadavatele: Obec Újezd

  • Název: Obec Újezd
  • IČO: 00233951
  • Adresa:
    34
    26761 Újezd
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_23.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Újezd – přeložka dešťové kanalizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2024 01.03.2024 11:00
Chodník podél silnice III/11713 k. ú. Újezd u Hořovic
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2023 31.07.2023 16:00
Kanalizace Újezd, Doplnění kanalizační sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2022 03.10.2022 16:30
Kanalizace Újezd
podlimitní Zadáno 19.04.2021 08.09.2021 10:00
Kanalizace Újezd – zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 03.05.2021 16:00
Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby pro projekt – Kanalizace Újezd
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 18.06.2020 17:00
Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd
VZ malého rozsahu Zadávání 25.04.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016