Profil zadavatele: Město Žebrák

  • Název: Město Žebrák
  • IČO: 00234079
  • Adresa:
    Náměstí 1
    26753 Žebrák
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_25.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Město Žebrák - Pořízení požárního přívěsu pro hašení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 31.08.2023 11:00
POŘÍZENÍ HYBRIDNÍHO VOZIDLA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ ŽEBRÁK
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 10.05.2023 13:00
Zpracovatelé dotací pro město Žebrák
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2022 23.11.2022 12:00
Koupě služebního vozu pro Městskou policii v Žebráku
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2021
Koupě víceúčelového komunálního vozidla pro technickou četu v Žebráku
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2021
Koupě výtahu pro objekt Staré školy čp. 89
nadlimitní Zadáno 20.09.2021
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Žebrák - pavilon 4.
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.06.2021
Chodníky u školy Žebrák
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2021
Opravy povrchů místních komunikací v obci Sedlec
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2021
Stavební úpravy a přístavba garáže požární zbrojnice Žebrák
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 16.02.2021 13:00
Cyklostezka Žebrák – Tlustice
podlimitní Zadáno 13.01.2021 29.06.2021 09:00
„Stará škola v Žebráku – stavební úpravy“ – 1. etapa – přízemí – 1. NP
podlimitní Zadáno 07.01.2021 25.01.2021 13:45
Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Žebrák - pavilon 1. a 2.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 08.06.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016