Veřejná zakázka: Stavební úpravy a přístavba garáže požární zbrojnice Žebrák

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 124
Systémové číslo: P21V00000008
Datum zahájení: 02.02.2021
Nabídku podat do: 16.02.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy a přístavba garáže požární zbrojnice Žebrák
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky jsou „Stavební úpravy a přístavba garáže požární zbrojnice Žebrák“ na pozemcích par. číslo st. 37/1 (přístavba) a st. 37/11 (stavební úpravy) v majetku investora - Města Žebrák.
Záměrem investora stavby je rozšíření stávající garáže pro cisternové vozidlo JSDH v Žebráku o dvě nová garážová stání obdobné požární techniky, dle přiložené projektové dokumentace (příloha č. 2).

Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky jsou:
a) Zajištění odvoz suti, sypaniny a vybouraných hmot na skládku
b) Odstranění asfaltové vrstvy před vjezdem u garáže
c) Vytrhání části silničních obrubníků
d) Úprava nájezdu k vratům u garáží
e) Vybourání plastových oken a částečná zazdívka otvorů cihlami
f) Zesílení pilířů ocelovou konstrukcí u stávající garáže
g) Úprava vnitřní omítky zdiva – štukování
h) Bourání římsy stávající garáže
i) Bourání základů železobetonových pilířů z bývalého přístřešku
j) Úprava stávajícího ústředního topení dle projektu
k) Elektroinstalace a hromosvod dle projektu
l) Doplnění na části stávající střechy v požárně nebezpečném prostoru asfaltovým pásem Firestop
m) Otvory a výplně dle projektu
n) Výrobní dokumentaci a statický výpočet ocelové konstrukce
o) Ubourání zdiva stávající zadní zdi a vybetonování věnce
p) Zhotovení opláštění zadní stěny na ocelovou konstrukci sendvičovým panelem s tepelnou izolací IPN včetně klempířských prvků

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva (2.001. tis. – 6.000. tis.)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žebrák
 • IČO: 00234079
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 1
  26753 Žebrák

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí 1
26753 Žebrák

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky