Profil zadavatele: HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.

  • Název: HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.
  • IČO: 25793187
  • Adresa:
    Pražská 346/33
    26801 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_325.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení