Profil zadavatele: HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.

  • Název: HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.
  • IČO: 25793187
  • Adresa:
    Vrbnovská 30/1
    26801 Hořovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.horovice.net/profile_display_325.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce rozvodů zásobování teplem – sídliště Višňovka, Hořovice
podlimitní Hodnocení 08.04.2024 06.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016